رشته اکوهیدرولوژی و رشته مهندسی طبیعت

رشته اکوهیدرولوژی 

کارشناسی ارشد رشته اکوهیدرولوژی یک گرایش جدید و بین رشته ای است که در ادامه دوره کارشناسی  رشته  های  مرتع و آبخیزداری، محیط زیست، علوم مهندسی آب و عمران آب دایر می شود. داوطلبان پس از گزینش می توانند این دوره را ادامه داده و به عنوان کارشناس ارشد با آگاهی بیشتر و نگرش عمیق تر به شناخت تعامل بین چرخه های هیدرولوژی و اکوسیستم ها و بررسی رفع مشکلات ناشی از فعالیت های انسان در بهم خوردن تعادل ظریف بین منابع آبی و پایداری محیط که در تامین غذای انسان، حفاظت خاک و زیبایی محیط دخیل هستند بپردازند .

هدف از راه اندازی این دوره ، تربیت متخصصینی است که با کسب دانش ها و مهارت های مربوطه بتوانند به کار آموزش، تحقیق، برنامه ریزی و مدیریت برای حفظ و اصلاح فرایند آبخیزها از طریق اقدامات اکولوژیکی،  توسعه کیفیت اکوسیستم ها و بهره وری از توان اکولوژیک آنها با ترکیب کردن راه حلهای ساختاری، تکنولوژیکی و اکولوژیکی مشغول گردند. لازم به ذکر است از آنجا که هر کدام از علومی که با سیستمهای آب و حیات سروکار دارند (مانند مانند علوم مربوط به مناطق خشک و نیمه خشک، نواحی ساحلی، مصب رودها و نواحی شهری)، وقتی درکنار هم قرار میگیرند بین انها شکافی از نظر شناخت فرایندهای هیدرولوژیکی و ارتباط آن با حیات مشاهده میشود، در اینصورت است که تربیت متخصص در گرایش اکوهیدرولوژی ضروری به نظر می رسد.

دانش آموختگان این رشته به عنوان کارشناس ارشد اکوهیدرولوژی می توانند در یکی از مشاغل آموزشی، پژوهشی و اجرایی انجام وظیفه نماِند. این دانش آموختگان با کسب آگاهی بیشتر در زمینه شناخت تعامل بین چرخه های هیدرولوژی و اکوسیستم ها، قادر خواهند بود در تعادل بین منابع آبی و پایداری محیط که در تامین غذای انسان، حفاظت خاک و زیبایی محیط دخیل هستند ایفای نقش نمایند.

 

رشته مهندسی طبیعت

دوره کارشناسی ارشد مهندسی طبیعت یکی از رشته های تخصصی بین رشته ای علوم منابع طبیعی و مهندسی عمرانمی باشد. امروزه فعالیت های عمرانی بشر در حوزه های آبخیز مشکلات عدیده ای را در تعادل اکوسیستم های طبیعی ایجاد نموده است و یکی از دلائل عمده آن عدم اطلاعات کافی مهندسین ناظر و طراح و مشاورین عمرانی بر اصول و قوانین حاکم بر اکوسیستم های طبیعی و فیدبکهای ناشی از این گونه فعالیتها بر آینده روابط اکوسیستم می باشد لذا بعد از انجام پروژه های عمرانی مشکلات عدیده طبیعی را می توان در سطح محیط های طبیعی مشاهده نمود که رفع آن به سادگی امکان پذیر نمی باشد در حالیکه رعایت این مناسبات و تعاملات طبیعی در طرحهای عمرانی از بروز این مشکلات جلوگیری می کند

در این دوره پذیرفته شدگان با آشنایی با اصول مهندسی و با توجه به شناخت نسبت به مسائل آبی کشور توانایی طراحی و اجرای طرح های مهندسی در طبیعت را پیدا خواهند کرد. لذا هدف از ایجاد این دوره تربیت متخصصانی است که ضمن آشنایی با اصول حاکم بر طبیعت و شناخت عرصه های طبیعی، از لحاظ فنی نیز بتوانند نسبت به مدیریت،  طراحی و نظارت بر اجرای طرح های عمرانی مورد نیاز اهتمام ورزند.

انجام فعالیت های اصلاحی و خصوصاً کارهای سازه ای در طبیعت از طرفی نیاز به شناخت کامل از طبیعت، شرایط اکولوژیکی و زیست محیطی داشته و از طرفی نیاز به متخصصانی دارد که بتوانند نسبت به طراحی سازه ها و مناظر مهندسی مورد نیاز اقدام نمایند. دانش آموختگان رشته مهندسی طبیعت ضمن آشنایی با اهمیت و نقش حیاتی آب؛ خاک؛ گیاه و سایر عوامل زنده و غیر زنده موجود در طبیعت، با اصول طراحی و اجرای  روشهای سازه ای و غیر سازه ای مورد نیاز جهت عمران طبیعت آشنا می شوند تا بتوانند با بینش و آگاهی کافی از جنبه های فنی و زیست محیطی و با یک نگرش سیستمی نسبت به اجرای طرح های عمرانی و سازه ای مورد نیاز اقدام نمایند.

لطفاً نظر خودتان را در مورد این دو رشته بنویسد.

با تشکر

/ 0 نظر / 1643 بازدید