با تبریک هفته ی منابع طبیعی

با تبریک هفته منابع طبیعی به همه ی دوست داران منابع طبیعی و با تشکر از تمامی کسانی که درختی را به نشان حمایت از بقا انسان و طبیعت کشت می کنند... امیدوارم در حفظ طبیعتی که داریم هم مانند زمانی که درختی را کشت می کنیم انگیزه و شوق داشته باشیم.

/ 0 نظر / 29 بازدید