حمایت از تولید کنندگان اکسیژن برای بقای نسل ها

همه حرف حافظان منابع طبیعی همین است ، میتوان کاری کرد ، جاده ساخته شود ، انرژی انتقال یابد ، و جنگل هم قطع نشود ، این حرف  نه فقط حرف جنگلبانان  است ، بلکه دانش و تکنولوزی روز از این ادعا حمایت کرده و در سراسر جهان نمونه هایی از پروژهای عظیم سازگار با جنگل را معرفی می کند ، تصویر  پیش رو یکی از این اقدامات جنگل دوست است . کار فتو شاپ و حقه گرافیکی هم نیست ، مهم نیست که در کدام نقطه از جهان به اجراء رسیده است ، مهم این است که در قلب جنگلهای زمین ، و با دست انسانهای زمینی برای حفاظت از جنگلها ی منطقه به اجراء رسیده است . از آنجاییکه اثرات زیست محیطی جنگلها فرا ملی و فرا مرزی است ،  ما هم از دیدن همچنیین اقداماتی خوشحال می شویم . امیدواریم طراحان ، مهندسین و متخصصین طرحهای بزرگ ملی و منطقه ای در راستای اجرای پروزه های بزرگ  مخرب جنگل ، به جای فشار به حافظان جنگل ، توان نرم افزاری و سخت افزاری خود را صرف یافتن روشهای سازگار با جنگل کنند و آثاری بهتر از الگوهای جهانی ارایه داده و ما را  غرق در غرور و افتخار کنند . طبیعتا ما هم دست آوردهای طبیعت دوست عزیزان خود را  از طریق همین سایت به جهانیان معرفی خواهیم کرد .

منبع: سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

/ 0 نظر / 61 بازدید